Submit metodu birden fazla numaraya aynı içerikli kısa mesaj gönderimi için kullanılmaktadır.

POST:
<Submit xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
  <Credential>
      <Password>String</Password>
      <Username>String</Username>
  </Credential>
  <DataCoding>Default</DataCoding>
  <Header>
      <From>String</From>
      <ScheduledDeliveryTime>DateTime</ScheduledDeliveryTime>
      <ValidityPeriod>0</ValidityPeriod>
  </Header>
  <Message>String</Message>
  <To xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
      <d2p1:string>String</d2p1:string>
  </To>
</Submit>
POST:
{
  "Credential": {
      "Username": "String",
      "Password": "String"
  },
  "DataCoding": "Default",
  "Header": {
      "From": "String",
      "ValidityPeriod": 0
  },
  "Message": "String",
  "To": ["String"]
}

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
DataCoding Mesajın kodlanma biçimidir. 2 değer alabilir. Bunlar;
- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
Header Kısa mesaj başlık bilgilerinin barındırıldığı yapıdır.

From Başlık adı. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen ismidir.
ScheduledDeliveryTime İleri tarihli SMS gönderilmek isteniyorsa kullanılır. ISO kodlama biçiminde ve UTC formatında olması gerekmektedir.
Örnek : 2013-08-23T09:15:00Z
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601

Önemli Gönderim yapılan bölge Türkiye ise gönderilecek zaman UTC formatına çevirilmelidir.

Önemli Eğer ileri tarihli mesaj gönderilmek istenilmiyorsa ScheduledDeliveryTime boş gönderilmelidir.
ValidityPeriod Mesajın geçerlilik süresi. Maksimum alacağı değer 1440 ve birimi dakikadır. 0 veya bu alan gönderilmezse varsayılan olarak 1440 değerini alır. Gönderim yaptığınız cep telefonu kapalı veya kapsamı alanı dışındaysa sistem buna SMS göndermeyi bu verilen süre içerisinde denemeye devam eder.
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli Default (DataCoding = Default) kodlama biçiminde 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir. UCS2 (DataCoding = UCS2) kodlama biçiminde ise 1 kısa mesaj 70 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 67 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 268 karakter (4 x 67) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
To Kısa mesajı göndermek istediğiniz numaraları belirttiğiniz alandır.

d2p1:string Cep telefonu numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa bu satır çoğaltılmalıdır.
<To xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d2p1:string>905320000001</d2p1:string>
    <d2p1:string>905420000002</d2p1:string>
    <d2p1:string>905550000003</d2p1:string>
</To>
Cep telefonu numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa virgüllerle ayrılmalıdır.
"To": ["905320000001","905420000002","905550000003"]
<SubmitResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
    <Response>
        <MessageId>0</MessageId>
        <Status>
            <Code>0</Code>
            <Description>String</Description>
        </Status>
    </Response>
</SubmitResponse>
{
	"Response": {
		"MessageId": 0,
		"Status": {
			"Code": 0,
			"Description": "String"
		}
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

MessageId Sisteme gönderdiğiniz mesajın mesaj numarasıdır. Rapor sorgulamanız için bu numara gerekmektedir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 200 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

SubmitMulti metodu birden fazla numaraya farklı içerikli kısa mesaj gönderimi için kullanılmaktadır.

POST:
<SubmitMulti xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
  <Credential>
      <Password>String</Password>
      <Username>String</Username>
  </Credential>
  <DataCoding>Default</DataCoding>
  <Envelopes>
  	<Envelope>
  		<Message>String</Message>
  		<To>String</To>
  	</Envelope>
  </Envelopes>
  <Header>
      <From>String</From>
      <ScheduledDeliveryTime>DateTime</ScheduledDeliveryTime>
      <ValidityPeriod>0</ValidityPeriod>
  </Header>
</SubmitMulti>
POST:
{
  "Credential": {
      "Username": "String",
      "Password": "String"
  },
  "Envelopes":[{
	  "Message":"String",
	  "To":"String"
  }],
  "Header": {
      "From": "String",
      "ValidityPeriod": 0
  },
  "DataCoding": "Default"
}

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
DataCoding Mesajın kodlanma biçimidir. 2 değer alabilir. Bunlar;
- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
Header Kısa mesaj başlık bilgilerinin barındırıldığı yapıdır.

From Başlık adı. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen ismidir.
ScheduledDeliveryTime İleri tarihli SMS gönderilmek isteniyorsa kullanılır. ISO kodlama biçiminde ve UTC formatında olması gerekmektedir.
Örnek : 2013-08-23T09:15:00Z
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601

Önemli Gönderim yapılan bölge Türkiye ise gönderilecek zaman UTC formatına çevirilmelidir.

Önemli Eğer ileri tarihli mesaj gönderilmek istenilmiyorsa ScheduledDeliveryTime boş gönderilmelidir.
ValidityPeriod Mesajın geçerlilik süresi. Maksimum alacağı değer 1440 ve birimi dakikadır. 0 veya bu alan gönderilmezse varsayılan olarak 1440 değerini alır. Gönderim yaptığınız cep telefonu kapalı veya kapsamı alanı dışındaysa sistem buna SMS göndermeyi bu verilen süre içerisinde denemeye devam eder.
Envelopes Kısa mesajı göndermek istediğiniz numaraları ve her bir numaraya gidecek mesajı belirttiğiniz alandır.

Envelope Birden fazla numaraya gönderim yapılmak Envelope çoğaltılmalıdır.
<Envelopes>
	<Envelope>
		<Message>Numara 1 icin mesaj</Message>
		<To>905320000001</To>
	</Envelope>
	<Envelope>
		<Message>Numara 2 icin mesaj</Message>
		<To>905420000002</To>
	</Envelope>
</Envelopes>
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli Default (DataCoding = Default) kodlama biçiminde 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir. UCS2 (DataCoding = UCS2) kodlama biçiminde ise 1 kısa mesaj 70 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 67 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 268 karakter (4 x 67) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
To Gönderim yapılacak telefon numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.
Birden fazla numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa virgüllerle ayrılmalıdır.
"Envelopes":[
	{
		"Message":"Numara 1 icin mesaj",
		"To":"905320000001"
	},
	{
		"Message":"Numara 2 icin mesaj",
		"To":"905320000002"
	}
],
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli Default (DataCoding = Default) kodlama biçiminde 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir. UCS2 (DataCoding = UCS2) kodlama biçiminde ise 1 kısa mesaj 70 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 67 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 268 karakter (4 x 67) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
To Gönderim yapılacak telefon numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.
<SubmitResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
    <Response>
        <MessageId>0</MessageId>
        <Status>
            <Code>0</Code>
            <Description>String</Description>
        </Status>
    </Response>
</SubmitResponse>
{
	"Response": {
		"MessageId": 0,
		"Status": {
			"Code": 0,
			"Description": "String"
		}
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

MessageId Sisteme gönderdiğiniz mesajın mesaj numarasıdır. Rapor sorgulamanız için bu numara gerekmektedir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 200 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

Query gönderilerinizin raporlarını almanızı sağlayan servistir.

POST:
<Query xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
  <Credential>
		<Password>String</Password>
		<Username>String</Username>
	</Credential>
	<MSISDN>String</MSISDN>
	<MessageId>0</MessageId>
</Query>
POST:
{
	"Credential": {
		"Username": "String",
		"Password": "String"
	},
	"MessageId": 0,
	"MSISDN": "String"
}

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
MessageId Mesaj gönderdiğinizde dönen paket numarasıdır.
MSISDN Toplu gönderimlerde paket içerisinde birçok telefon numarası olabilir. Tüm paket içerisindeki veriler alınmak isteniyorsa MSISDN boş gönderilmelidir. Paket içerisinde herhangi bir telefon numarası aranmak isteniyorsa MessageId ile beraber MSISDN gönderilmesi gerekir.
<QueryResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
	<Response>
		<ReportDetail>
			<List>
				<ReportDetailItem>
					<Payload>String</Payload>
					<Xser>String</Xser>
					<Cost>0</Cost>
					<ErrorCode>0</ErrorCode>
					<Id>0</Id>
					<LastUpdated>0001-01-01T00:00:00</LastUpdated>
					<MSISDN>String</MSISDN>
					<Network>0</Network>
					<Sequence>0</Sequence>
					<State>Scheduled</State>
					<Submitted>0001-01-01T00:00:00</Submitted>
				</ReportDetailItem>
			</List>
		</ReportDetail>
		<Status>
			<Code>0</Code>
			<Description>String</Description>
		</Status>
	</Response>
</QueryResponse>
{
	"Response": {
		"ReportDetail": {
			"List": [{
				"Id": 0,
				"Network": 0,
				"MSISDN": "String",
				"Cost": 0,
				"Submitted": "0001-01-01T00:00:00.0000000",
				"LastUpdated": "0001-01-01T00:00:00.0000000",
				"State": "Scheduled",
				"Sequence": 0,
				"ErrorCode": 0,
				"Payload": "String",
				"Xser": "String"
			}]
		},
		"Status": {
			"Code": 0,
			"Description": "String"
		}
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Payload Mesaj içeriği.
Xser UCP XSER değeri veya UDH SMPP değeri.
Cost Mesaj ücreti.
ErrorCode Hata kodu. Mesaj gönderiminde problem olursa bu alanda hata kodu döner.
Id Bir pakette birden fazla veya tek mesaj bulunabilir. Mesajın paket içerisindeki Id numarasıdır.
LastUpdated Durum güncellemesinin yapıldığı son tarih. (UTC Time Zone)
MSISDN Gönderilen telefon numarası.
Network Mesajın gönderildiği operatör Id'si.
Sequence Uzun/Birleşik mesajlarda burada her mesajın içeriği listelenir.
State Mesaj durumu. Mesaj Durumları
Submitted Mesajın sisteme teslim edilme zamanıdır. (UTC Time Zone)
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 200 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

QueryMulti paket raporlarınızı tarih aralığına göre almanızı sağlar.

POST:
<QueryMulti xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
  <Credential>
		<Password>String</Password>
		<Username>String</Username>
	</Credential>
	<Range>
		<Begin>0001-01-01T00:00:00</Begin>
		<End>0001-01-01T00:00:00</End>
	</Range>
</QueryMulti>
POST:
{
	"Credential": {
		"Username": "String",
		"Password": "String"
	},
	"Range": {
		"Begin": "0001-01-01T00:00:00.0000000",
		"End": "0001-01-01T00:00:00.0000000"
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
Range Tarih aralığını belirtir.

Begin Tarih aralığı başlangıç tarihi. (UTC Time Zone olmalıdır.)
End Tarih aralığı bitiş tarihi. (UTC Time Zone olmalıdır.)
<QueryMultiResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
	<Response>
		<Report>
			<List>
				<ReportItem>
					<Coding>Default</Coding>
					<Cost>0</Cost>
					<Count>0</Count>
					<DeliveredCount>0</DeliveredCount>
					<Id>0</Id>
					<Message>String</Message>
					<Received>0001-01-01T00:00:00</Received>
					<Sender>String</Sender>
					<Sent>0001-01-01T00:00:00</Sent>
					<State>Queued</State>
					<UndeliveredCount>0</UndeliveredCount>
				</ReportItem>
			</List>
		</Report>
		<Status>
			<Code>0</Code>
			<Description>String</Description>
		</Status>
	</Response>
</QueryMultiResponse>
{
	"Response": {
		"Report": {
			"List": [{
				"Id": 0,
				"Received": "0001-01-01T00:00:00.0000000",
				"Sent": "0001-01-01T00:00:00.0000000",
				"State": "Queued",
				"Sender": "String",
				"Cost": 0,
				"Message": "String",
				"Coding": "Default",
				"DeliveredCount": 0,
				"Count": 0,
				"UndeliveredCount": 0
			}]
		},
		"Status": {
			"Code": 0,
			"Description": "String"
		}
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Coding Mesajın kodlanma biçimidir. 2 değer alabilir. Bunlar;
- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
Cost Mesaj ücreti.
Count Toplam mesaj sayısı.
DeliveredCount Teslim edilen mesaj sayısı.
UndeliveredCount Teslim edilemeyen mesaj sayısı.
Id Mesaj paket numarasıdır.
Message Mesaj içeriği.
Received Sistemin mesajı aldığı tarih. (UTC Time Zone)
Sender Mesajı gönderen alfanumerik isim.
Sent Mesajı gönderilme tarihi. (UTC Time Zone)
State Mesaj paketinin durumu. Mesaj Paket Durumları
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 200 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

QueryStats yıllık ve aylık gönderim raporu almanızı sağlar.

POST:
<QueryStats xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
  <Credential>
		<Password>String</Password>
		<Username>String</Username>
	</Credential>
</QueryStats>
POST:
{
	"Credential": {
		"Username": "String",
		"Password": "String"
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
<QueryStatsResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
	<Response>
		<Report>
			<List>
				<ReportStatsItem>
					<Count>0</Count>
					<Delivered>0</Delivered>
					<Month>0</Month>
					<Undelivered>0</Undelivered>
					<Year>0</Year>
				</ReportStatsItem>
			</List>
		</Report>
		<Status>
			<Code>0</Code>
			<Description>String</Description>
		</Status>
	</Response>
</QueryStatsResponse>
{
	"Response": {
		"Report": {
			"List": [{
				"Year": 0,
				"Month": 0,
				"Delivered": 0,
				"Undelivered": 0,
				"Count": 0
			}]
		},
		"Status": {
			"Code": 0,
			"Description": "String"
		}
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Count Toplam gönderilen mesaj sayısı.
Delivered Teslim edilen mesaj sayısı.
UndeliveredCount Teslim edilemeyen mesaj sayısı.
Month Rapor ay bilgisi.
Year Rapor yıl bilgisi.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 200 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetBalance kredi adetinizi öğrenmenizi sağlar.

POST:
<GetBalance xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
  <Credential>
		<Password>String</Password>
		<Username>String</Username>
	</Credential>
</GetBalance>
POST:
{
	"Credential": {
		"Username": "String",
		"Password": "String"
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
<GetBalanceResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
	<Response>
		<Balance>
			<Limit>0</Limit>
			<Main>0</Main>
		</Balance>
		<Status>
			<Code>0</Code>
			<Description>String</Description>
		</Status>
	</Response>
</GetBalanceResponse>
{
	"Response": {
		"Balance": {
			"Limit": 0,
			"Main": 0
		},
		"Status": {
			"Code": 0,
			"Description": "String"
		}
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Balance Kredi durumunuz bu alanda döner. Gönderebileceğiniz toplam mesaj sayısı Limit ve Main alanlarının toplamı kadardır.

Limit Hesabınızın eksiye gidebilecek kredi adetidir.
Main Hesabınızda yüklü olan kredi adetinizdir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 200 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetSettings hesabınız ile ilgili bilgileri almanızı sağlar.

POST:
<GetSettings xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
  <Credential>
		<Password>String</Password>
		<Username>String</Username>
	</Credential>
</GetSettings>
POST:
{
	"Credential": {
		"Username": "String",
		"Password": "String"
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
<GetSettingsResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="SmsApi">
	<Response>
		<Settings>
			<Balance>
				<Limit>0</Limit>
				<Main>0</Main>
			</Balance>
			<Keywords>
				<Keyword>
					<ServiceNumber>String</ServiceNumber>
					<Timestamp>0001-01-01T00:00:00</Timestamp>
					<Validity>0</Validity>
					<Value>String</Value>
				</Keyword>
			</Keywords>
			<OperatorSettings>
				<Account>Postpaid</Account>
				<MSISDN>String</MSISDN>
				<ServiceId>String</ServiceId>
				<UnitPrice>0</UnitPrice>
				<VariantId>String</VariantId>
			</OperatorSettings>
			<Senders>
				<Sender>
					<Default>false</Default>
					<Value>String</Value>
				</Sender>
			</Senders>
		</Settings>
		<Status>
			<Code>0</Code>
			<Description>String</Description>
		</Status>
	</Response>
</GetSettingsResponse>
{
	"Response": {
		"Settings": {
			"Balance": {
				"Limit": 0,
				"Main": 0
			},
			"Senders": [{
				"Value": "String",
				"Default": false
			}],
			"Keywords": [{
				"ServiceNumber": "String",
				"Value": "String",
				"Timestamp": "0001-01-01T00:00:00.0000000",
				"Validity": 0
			}],
			"OperatorSettings": {
				"Account": "Postpaid",
				"MSISDN": "String",
				"VariantId": "String",
				"ServiceId": "String",
				"UnitPrice": 0
			}
		},
		"Status": {
			"Code": 0,
			"Description": "String"
		}
	}
}

Alanlar ve açıklamaları

Balance Kredi durumunuz bu alanda döner. Gönderebileceğiniz toplam mesaj sayısı Limit ve Main alanlarının toplamı kadardır.

Limit Hesabınızın eksiye gidebilecek kredi adetidir.
Main Hesabınızda yüklü olan kredi adetinizdir.
Keyword Çift yönlü mesaj sisteminde kullanan kullanıcılarda döner. Anahtar kelimeler ile ilgili bilgiler yer alır.

ServiceNumber Servis numarası.
Timestamp Zaman damgası.
Validity Geçerlilik süresi.
Value Servis numarasında kullanılacak SMS anahtar kelimesi.
OperatorSettings Hesabınız ile ilgili operatör bilgileri yer alır.

Account Hesap tipiniz. Postpaid (Faturalı) ve Prepaid (Ön Ödemeli) değerleri alabilir.
MSISDN Hesabınıza atanmış telefon varsa bu alanda gelir.
ServiceId Servis numarası.
UnitPrice Hesabınıza atanmış birim fiyat varsa bu alanda gelir.
VariantId Varyant Id'si.
Sender Hesabınıza tanımlanmış gönderen başlıkları bu alanda gelir.

Default Varsayılan başlık olup olmadığı bilgisidir. True (Evet) ve False (Hayır) değerleri alabilir.
Value Gönderen başlığı.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 200 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi